Välj en sida

Gång 1, 1 februari

Intro och installationer.

Gång 2, 8 februari

Vad är programmering, vi går igenom de grundläggande byggstenarna. Filmerna kommer att handla om följande:

 1. Kalla på funktion
 2. Kalla på funktion med parametrar
 3. Variabler
 4. Räkna matte
 5. Primitiver – datatyper
 6. If-sats

På plats gör vi övninguppgifter som handlar om det som filmerna går igenom.

Gång 3, 15 februari

Mer programmeringsteori. Forstätter där vi slutade förra veckan, filmerna kommer handla om:

Filmerna kommer handla om:

 • Läsa in skript på sida
 • console.log
 • Skapa egen funktion
 • Funktion med parametrar
 • Funktion returnerar saker
 • Array
 • Loop
 • Object

På plats gör vi övningar som handlar om det filmerna går igenom, mycket kommer att vara att skapa egna funktioner som tar parametrar och ger tillbaka ett värde.

Gång 4, 22 februari

DOM-manipulering och bibliotek. Nu börjar vi manipulera hemsidor och använda externa JavaScript-bibliotek.

Filmerna kommer handla om:

 • DOM
  • vad är dom
  • Hämta element via id
  • hämta på annat sätt
  • skapa element
  • ändra element (class mm)
  • events
 • Använda bibliotek
  • Standard libraries Math, Random, Date (Moment)
  • Externa, CDN
  • ladda ner och använda
 • Indentering och kodsnygghet
 • bonus: npm install

Den här gången gör vi dels lite övninguppgifter som har med DOM att göra, men påbörjar sen ett projekt att göra en egen webbsida.

Gång 5, 1 mars

Mer programmeringsbegrepp.

Filmerna handlar om:

 • Vad är scope? Block?
 • Anonyma funktioner
 • Funktioner som parametrar
 • IIFE
 • callbacks
 • Use strict
 • function declaration vs function expression

På plats den här gången så forsätter vi med uppgiften från förra gången.

Gång 6, 8 mars, Workshop i Git

Filmerna kommer handla om:

 • Moduler?
 • Hur funkar internet – vad är en hemsida, vad är servrar
 • this
 • metoder
 • chaining, functional programming
 • By value/by reference

På plats har vi Workshop i Git hela gången.

Gång 7, 15 mars

Går igenom API och hur man använder det. Filmerna handlar om:

 • Anropa api
 • Vad gör man med resultatet
 • Vad gör man vid fel
 • Asynkront!
 • Then, promises?

På plats sen gör vi en uppgift och webbsida där man använder API.

Gång 8, 9, 10, 11, 12

Lite oklart än så länge, är beroende av hur det går fram tills hit. Men vi ska få in:

 • byggsystem
 • SPA (Single page application)
 • CORS

Och en hel del annat 🙂