Välj en sida

Gång 0 (1 februari):

Introduktion med minglo och installation av programvara:

 • git
 • homebrew (Mac) / chocolatey (Windows)
 • node
 • sublime text 3
 • chrome
 • Slack (webb + mobil)

Gång 1 (8 februari):

Vad är programmering? Grundläggande byggstenar:

 • Kalla på funktion (utan/med parametrar)
 • Variabler
 • Räkna matte
 • Datatyper
 • If, else och else if
 • Logiska operatorer
 • Truthy & falsy

Material: filmer, quiz, repetitionsuppgifter & övningsupgifter

Gång 2 (15 februari):

Mer programmeringsteori:

 • Skriva i filer
 • console.log
 • Skapa en egna funktioner
 • Parametrar och return
 • Array
 • Loop
 • Object

Material: filmer, quiz, repetitionsuppgifter & övningsuppgifter

Gång 3 (22 febrari):

DOM-manipulering och bibliotek:

 • DOM
  • Vad är DOM?
  • Hämta element via id och på andra sätt
  • Skapa och ändra element
  • Event och eventhandlers
 • Använda bibliotek
  • Standard libraries Math, Random, Date (Moment)
  • Ladda in från fil vs. CDN
 • Indentering och kodsnygghet
 • Vad är jquery?

Repetiotionsuppgifterna följdes denna gång av ett projekt om DOM-manipulering som vi jobbade med över två tillfällen.

Material: filmer, quiz, repetitionsuppgifter & DOM-projekt

Gång 4 (1 mars):

Scope och andra programmeringsbegrepp:

 • Local och global scope
 • Nested scope
 • IIFE
 • Use strict
 • Hoisting
 • Function declaration vs. function expression
 • Callbacks
 • Anonym funktion

Repetiotionsuppgifterna följdes denna gång av fortsatt jobb med projektet om DOM-manipulering (se gång 3).

Material: filmer, quiz & repetitionsuppgifter

Gång 5 (8 mars):

Denna gång hade vi workshop i versionshanteringsverktyget Git med Madeleine från tretton37. Workshopen avslutades med att vi laddade upp projektet från gång 3-4 på Github pages. Filmerna inför gången handlade om hur Internet fungerar.

Material: filmer, quiz & git-tutorial (ej samma som på workshopen)

Gång 6 (15 mars):

Denna gång handlade o API-er:

 • Backend och frontend
 • fetch
 • json
 • asynkront vs. synkront
 • GET, POST, PUT, DELETE
 • postman

Efter repetitionsuppgifterna började vi på ett projekt om API-er som sträckte sig över 3 gånger.

Material: filmer, quiz, repetitionsuppgifter & API-projekt (Harry Potter)

Gång 7 (22 mars):

Promise och error handling:

 • Promise
 • HTTP-statuskoder
 • Typer av fel
 • Debugging, felhantering och Throw

Denna gång kommer vi hälsa på hos vår sponsor Apsis. Där kommer vi fortsätta med API-projektet från föregående gång.

Material: filmer, quiz & repitionsuppgifter

Gång 8 (29 mars):

Inga filmer

Tredje gången för att jobba med API-projektet.

Material: Inget nytt material

Gång 9 (5 april):

De som vill gå vidare tittar till den här gången på filmer om functional programming och lite andra berepp som chaining och moduler. Dessa begreppen är extrasaker och ni som väljer att fortsätta med HP-uppgiften en gång till kommer inte missa något som ni behöver till resten av kursen om ni hoppar över. På plats gör man antingen HP-uppgift eller övningar på filmerna. De som vill jobba vidare med HP-uppgiften tittar alltså inte på filmer, utan kan ta dem sen i framtiden. För de som vill se filmerna handlar de den här veckan om:

 • Deklarativt vs. imperativt
 • State
 • Moduler
 • this
 • by reference by value

Material: filmerquiz & övningsuppgifter

Gång 10 (12 april):

Denna gång hälsar vi på hos vår supporter HiQ. Ramverk och arkitektur. De som känner att de vill lära sig ramverk har vi en *workshop* med den här gången. Är ni osäkra på om ni vill eller inte så kommer ni få mer info senare som gör det lättare att välja. Ni kommer här få en ny uppgift, där de som gör ramverk gör med ramverk och ni som väljer att hoppa det den här gången gör i liknande teknik som hittills, men vi kommer lägga till en skiss att jobba efter.

Material: Inget nytt material

Gång 11 (19 april):

Vi jobbar med slutprojektet! Louise kommer också att hålla en presentation om sitt jobb hos vår sponsor Axis Communications.

Material: Referensprojekt, Angular-filmer (för den som vill)

Gång 12 (26 april):

Jobba med slutprojektet.

Material: T.B.A

Gång 13 (3 maj):

Jobba med slutprojektet

Material: T.B.A