Välj en sida

Uppgifterna börjar ganska enkelt men blir progressivt mer utmanande. Tveka inte för att använda Google, det är en programmerares viktigaste verktyg. Försök att använda byggstenarna ni lärt er i filmerna.

1

Rita två fyrkanter kant i kant.

2

Gör en större fyrkant av fyra fyrkanter.

3

Rita ut ett F med hjälp av fyrkanter.

4

Rita ut 2 cirklar där den andra är mindre än och exakt centrerad i den första.

För att testa lite svårare sak:

Skapa en variabel som håller bredden på den första, och sedan ska du kunna ändra bara den variabeln nästa gång du kör samma sak, och den andra cirkeln ska anpassa sig och fortfarande vara centrerad i den första.

5

Går det att rita ut en cirkel med en annan färg? Finns det något sätt du kan se vilka parametrar drawCircle tar?

6

Skriv ut ditt namn på sidan i largeText.

7

Skriv ut din bordsgrannes namn på sidan.

Hur många tecken är det i ditt namn, inklusive efternamn?

Är det samma som antalet bokstäver? Hur många tecken är det istället utan mellanrum?

8

var myName;

Om myName är lika med ditt eget namn, skriv ut en large text på sidan som säger “Du heter [ditt namn]”

9

var temperature;

om temperature är över 37.5, skriv ut en text på sidan “Du har feber”

Skriv också ut hur mycket feber

Tester:

temperature = 38 → utskrift av “Du har feber” och “Du har 0.5 graders feber”

temperature = 37.5 → ingen utskrift

temperature = 37.5 → ingen utskrift

temperature = 40 → utskrift av “Du har feber” och “Du har 2.5 graders feber”

10

var tvIsOn;

var numberOfPeople;

Du har två variabler. Om numberOfPeople är högre än 8, skriv ut “Ät i matrummet”, Om det är färre personer är 5 “Ät vid soffbordet”, annars ska det skrivas ut “Ät i köket”. Men om TVn är på ska det alltid skrivas ut “Ät vid soffbordet”, oavsett hur många de är.

tvIsOn = false och numberOfPeople = 25 → utskrift av “Ät i matrummet”

tvIsOn = true och numberOfPeople = 25 → utskrift av “Ät vid soffbordet”

tvIsOn = false och numberOfPeople = 2 → utskrift av “Ät vid soffbordet”

tvIsOn = false och numberOfPeople = 8 → utskrift av “Ät i köket”

11

var aNumber;

Du har en variabel, aNumber, om det är ett primtal, skriv ut “primtal”, annars skriv ut “inte ett primtal”

aNumber = 3 → utskrift av “primtal”

aNumber = 29 → utskrift av “primtal”

aNumber = 8 → utskrift av “inte ett primtal”

aNumber = 100 → utskrift av “inte ett primtal”

12

var first;

var second;

Du har två variabler, first och second, skriv ut vilket av dem som är störst. Om de är lika stora, skriv ut att de är det.

first = 88 och second = 7 → utskrift av “Det första numret var störst, 88”

first = 0 och second = 7 → utskrift av “Det andra numret var störst, 7”

first = 44 och second = 44 → utskrift av “Numrena är lika stora”

first = -7 och second = 7 → utskrift av “Det andra numret var störst, 7”

13

var nyName;

Du har en variabel, myName. Om ditt namn börjar på bokstaven “Q” eller “Z”, skriv ut texten “Ditt namn börjar på Q eller Z”, annars gör ingenting.

myName = “Quartron” → utskrift av “Ditt namn börjar på Q eller Z”

myName = “zuzanna” → utskrift av “Ditt namn börjar på Q eller Z”

myName = “Helena” → ingen utskrift

14

var temperature;

var isSummer;

Du har en katt. Den leker om temperaturen är mellan 10 och 25 grader, förutom om det är sommar, för då leker katten när temperaturen är mellan 10 och 30 grader. Skriv ut om katten leker eller inte.

temperature = 9 och isSummer = false → “Katten leker inte”

temperature = 26 och isSummer = false → “Katten leker inte”

temperature = 9 och isSummer = true → “Katten leker”

15

var number;

Du har en siffra. Om den är delbar på 3, skriv ut “Cat”, om den är delbar på 5, skriv ut “Kitty”, om den är delbar på både 3 och 5, skriv ut “KittyCat”.

number = 45 → Utskrift av “KittyCat”

number = 20 → Utskrift av “Kitty”

number = 9 → Utskrift av “KittyCat”

number = 23 → ingen utskrift

16

Skriv ut vilken veckodag det är idag