Välj en sida

Harry Potter database

Vi har skapat upp en databas som innehåller karaktärer från Harry Potter. Ni kommer alla få en egen version av databasen som ni kan använda. Dessa får du på vår slack-kanal.

Uppgiften går ut på att göra en sida som hanterar datan från den här databasen. Första stegen blir att bara kunna visa ut data, sen lägga till ny data, ta bort data och ändra data.

Och kom ihåg, det behöver inte bli perfekt från början! Bättre att få något litet på plats än att inte orka färdigt, och hinner du inte så långt som du tänkte så gör det inget heller, det viktigaste är att känna på lite vad det handlar om och ha kul 🙂

Steg 0 – Hämta i postman

Hämta alla karaktärer i postman och titta på vad de har för data. Går det att i postman besöka bara en karaktär?

Målet med koden är att skapa läsbar kod där man ser vad som gör vad, och fundera gärna på hur du grupperar din kod i funktioner

Steg 1 – Visa ut alla karaktärer i databasen.

Lista ut namn och art på varje karaktär. Datan ska hämtas vid varje sidladdning från adressen till din databas.

Steg 2 – Skapa ny karaktär

Skapa inputfält så att en användare kan fylla i dem och sen spara den nya karaktärer i databasen. De här fälten kan du antingen göra på samma sida som där du listar ut dem, eller på en ny sida

Steg 3 – Ta bort en karaktär

Skapa funktionalitet för att ta bort en karaktär

Steg 4 – Visa mer detaljer om en karaktär

Genom att till exempel klicka på en “visa mer” knapp så ska användaren kunna visa alla detaljer om en karaktär

Steg 5 – Uppdatera en karaktär

Skapa funktionalitet för att ändra i datan på en karaktär och se till att det sparas i databasen.

Steg 6 – Bonusuppgift – gör bara om du har tid över!

Fortsättning på steg 4

Kan du göra en sida som listar ut alla detaljer om en viss karaktär, beroende på vilken url du anger när du besöker sidan? Tips: använd query strings!

Steg 7 – Bonusuppgift – gör bara om du har tid över!

Lägg till funktionalitet för att filtrera listan på något av informationen som finns om varje karaktär, till exempel en kryssruta som gör att du vara visar alla som är death eaters